Kontakt

NOTARIUSZMagdalena Apanowicz ul. Emilii Plater 2A/2, 68-300 Lubsko tel. 68 453 69 99 tel. 790 238 330 sekretariat@notariuszlubsko.pl Kancelaria jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00. Po wcześniejszym uzgodnieniu możliwe jest umówienie się na dokonanie czynności notarialnej w innych godzinach lub dniach.

Continue Reading

Opłaty

Za dokonanie czynności notarialnej notariuszowi przysługuje wynagrodzenie, którego maksymalną wysokość określa Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej z dnia 28 czerwca 2004 roku (tekst jednolity: Dz.U. 2004 nr 148 poz. 1564 z późn. zm.). Notariusz jest płatnikiem podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatku od spadku i darowizn,…

Continue Reading

Czynności notarialne

Notariusz jest powołany do dokonywania czynności, którym strony są obowiązane lub pragną nadać formę notarialną (czynności notarialnych).W wypadkach określonych w ustawie czynności notarialnych mogą dokonywać również zastępca notarialny lub aplikant notarialny. Notariusz dokonuje następujących czynności: sporządza akty notarialne; sporządza akty poświadczenia dziedziczenia; podejmuje czynności dotyczące europejskiego poświadczenia spadkowego; podejmuje czynności…

Continue Reading